חוק הפרגולות
13 בנובמבר 2017

חוק המרפסות

סגירת מרפסת היא הדרך הקלה והיעילה להגדיל את שטח הדירה. אם יש לכם מרפסת שאינכם משתמשים בה כמעט סגירת המרפסת יכולה להוסיף חדר לדירה או לחילופין להגדיל שטח של חדר קיים בדירה וכך להעלות את ערך הנכס שלכם. 

חוק המרפסות או רפורמת המרפסות התחילה את דרכה בשנת 2010 כיוזמה של רה"מ בנימין נתניהו והגיעה לאישור הכנסת ע"י שר הפנים גדעון סער תחת השם "רפורמת הפרגולות" בשנת 2014. הכוונה הייתה ועודנה, לפשט את תהליכי אישור ביצוע שינויים קטנים בנכס אשר חייבו את האזרחים לעבור מסלול אישורים זהה למסלול של אישורי בנייה חדשה. הרפורמה קיבלה את שמה מתוך כוונתה המוצהרת לפשט את תהליכי האישורים לסגירת מרפסת בישראל. 

החוק מבזר את הסמכויות של וועדות התכנון המחוזיות בין וועדות תכנון מקומיות וכן מגדיר עבודות בנייה זעירות כפטורות מקבלת היתר. לעומת זאת עבודות גדולות מעט יותר כגון סגירת מרפסות עדיין ידרשו להיתר אולם בקשת ההיתר תופנה לוועדה המקומית ולא לוועדה המחוזית. לוועדה יהיו עד 45 יום להגיב על ההיתר. לאחר 45 יום, בקשת ההיתר תהפוך להיתר בניה. במקרה של דחיית הבקשה ע"י הוועדה, ניתן יהיה להגיש ערער. גם לאחר אישור הרפורמה היתר הבניה חייב להיות כפוף לחוק. ללא אחוזי בניה אין אפשרות לקבל היתר.

סגירת מרפסת עד כה חייבה הגשת בקשה לוועדת התכנון והבנייה המחוזית, לכלול בבקשה מפת מדידות מאושרת ע"י מודד מוסמך ומהנדס. הוועדה הייתה מתכנסת אחת לשבועיים בממוצע. הליך שמיעת התנגדויות השכנים והאישורים הביאו לזמן המתנה של שנה עד שלוש שנים! עם כניסת החוק לתוקף, בקשה לסגירת מרפסת תעבור במסלול המהיר, כלומר עד 45 יום לקבלת אישור. מיום הגשת הבקשה יעמדו לרשות השכנים שבועיים להגשת התנגדויות. חשוב לציין ששינוי התהליך לא יביא לביטול הליכי ההתנגדות שכנים וחובת הפרסום של יוזם הבקשה כפי שמקובל היה עד היום. 

שימו לב כי מגישים בקשת היתר לסגירת מרפסת אם הכוונה לשנות את ייעודה ממרפסת לחדר. אם בכוונתכם לסגור מרפסת בתריסים או חלונות זכוכית אך היא תמשיך לשמש כמרפסת, אין צורך בקבלת היתר.  

Comments

comments